top of page

Historiek

Eind jaar 1976 begin1977 beslissen Roger Van Aelderweereld en Ronny Demaecker enkele zwembaantjes te voorzien voor kandidaat baantjes zwemmers in het Wielingenbad van Wenduine.

De club fungeert oorspronkelijk als een Feitelijke Vereniging met een tiental leden die wekelijks een uurtje zwemmen ter verbetering van hun stijl, dit onder  begeleiding van  redder-badmeester Roger Van Aelderweereld.

Na een viertal jaren is de zwemclub uitgegroeid tot een meer gestructureerde vereniging met meer dan 50 leden. In 1982 werd dan ook beslist de Feitelijke Vereniging om te vormen tot een Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.) De statuten ondertekend door vier personen waaronder Roger Van Aelderweereld verschijnen in het Belgische Staatsblad van 25 november 1982 vanaf toen werd de naam “Vrije Zwemmers Wenduine” gebruikt.

Het doel van de vereniging is het beoefenen van de zwemsport, zowel op gebied van competitiesport als op het vlak van recreatiesport. Om lid te worden van de zwemclub is vereist dat men minstens zonder ophouden een lengte van 25 m kan zwemmen. Tijdens de trainingen wordt niet alleen de zwemstijl verbeterd maar leert men ook andere zwemstijlen aan en wordt het uithoudingsvermogen verhoogd.

Zowel het aantal leden als de kwaliteit van zwemtrainingen worden steeds maar verbeterd, waarbij jonge zwemmers de gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan competitiezwemmenals onderafdeling van de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK).

In de loop der jaren groeide niet alleen de zwemclub uit tot een volwaardige club met momenteel meer dan 300leden. Het beheer van de vereniging werd overgenomen verschillende nieuwe bestuursleden waaronder tot op heden nog voorzitter Ossieur Christian, secreatars Ossieur Patrick , penningmeester Coene Daniel en Jacques Marie – Louise. zodat statuutwijzigingen telkenmale zich opdrongen.

De voornaamste wijzigingen betreffen de naam die “Vrije Zwemmers Wenduine – De Haan” wordt en de leden worden onderverdeeld in effectieve (leden algemene raad van bestuur)  en  gewone.– als ook de toevoeging van een neven sportactiviteit “triatlon”.

Het huidig bestuur is niet bij de pakken blijven zitten. Opnieuw werd uitgekeken naar de mogelijkheid om aan wedstrijdzwemmen deel te nemen via Sporta federatie.

Ook werden nieuwe initiatieven genomen zoals “watergewenning” - “start met zwemmen” en “start met triatlon”.

Net zoals ons clubaanbod groeide, moest ook onze doelstelling in de statuten aangepast worden met :

“De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de watersport en aanverwante sporten zoals triatlon, zowel op het gebied van de competitiesport als op het vlak van de recreatiesport, in een geest van liefhebberij en van de sport voor allen aan te moedigen, te bevorderen en te verdedigen.”

 

Voorzitter

Christian Ossieur

bottom of page